""အိပ္မက္ကဗ်ာမွသူငယ္ခ်င္းအားလံုးကိုေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ။""

Thursday, March 27, 2014

For Android 4.1 myanmar fornt

Root for Android 4.1 ,
Busy box, Super SU,
Click here to download


0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com
1. 2. 3. 4. 5. 6.